Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip for mægling

Principper for mægling på Herningvej Skole

Konflikter, som løses på en god måde for begge parter, skaber udvikling.

Derfor tilstræber vi at håndtere konflikter opstået på skolen ved hjælp af mægling, som hviler på følgende principper:

Frivillighed
Det er frivilligt for parterne i en konflikt at deltage i et mæglingsforløb. Det er viljen til dialog og løsninger hos de konfliktende parter, der skal være drivkraften. Både konfliktparter og mægler kan til hver en tid afbryde mæglingsforløbet, hvis det ønskes. Det skal understreges, at elever i skolen ikke selv kan vælge, hvorvidt konflikten skal håndteres. Det skal den. Mægling er et frivilligt tilbud. Fravælges det, træffer voksne autoriteter afgørelser.

Tavshedspligt/Fortrolighed
Det er mæglers ansvar at skabe en fortrolighed i mæglingsrummet blandt andet ved at oplyse parterne om, at både parter og mægler har tavshedspligt. I skolen er det dog sådan, at elever ikke kan underlægges retlig tavshedspligt. I stedet tilstræbes en fortrolighed baseret på aftaler om, hvem der får hvad at vide ud over dem, der er til stede i rummet.

Forældrene vil altid blive orienteret, såfremt deres barn har været en del af en konflikt, som er blevet løst ved hjælp af mægling.

Mægler er neutral
Mægler skal være neutral i forhold til parterne i konflikten. Det betyder blandt andet, at mægler skal sørge for, at begge parter høres og får lige muligheder for at komme til orde samt, at mægler ikke må tage parti for den ene part eller tilkendegive egne holdninger og foretrække egne løsningsforslag.

Parterne er eksperter på egne konflikter
Mægling bygger på en tilgang til mennesker og konflikter, der indebærer, at konflikten tilhører parterne, og at de derfor er de bedst egnede til at finde løsninger på konflikten. Ansvarlighed fremmer muligheden for holdbare løsninger. Mæglers rolle er at give de stridende parter en hjælpende hånd til at finde vejen frem til de gensidige aftaler.

Mægling er et møde med udviklingsmuligheder
Omdrejningspunktet for mæglingsforløbet er det direkte møde mellem de stridende parter. Mæglerens fornemme rolle er at få parterne i dialog med hinanden. Gennem dialog opstår muligheden for at se nye veje og muligheder ud af konflikten og dermed i den fremtidige relation mellem de stridende parter. Stærke følelser kan dog forhindre en direkte dialog mellem de konfliktende parter. Her går dialogen gennem mægler.

Respekt for forskellige oplevelser
Parterne har hver sin oplevelse af en konflikt. I mægling er det derfor afgørende, at parterne får fortalt hver deres version af konflikten og udtrykt de følelser, der er knyttet hertil. Det er nødvendigt for, at der kan opstå dialog og for, at parterne når frem til en enighed om, hvori problemerne ligger.
 
Fokus på fremtiden
Fortiden er med i den udstrækning, det er nødvendigt for at sikre dialog og for, at det er muligt at kigge fremad. I mægling handler det ikke om at placere skyld og tale om ret og uret, men om fremtidige muligheder og aftaler.

Løsninger for alle (vinderprincippet)
Målet med mægling er at skabe løsninger, som begge parter (alle) kan være tilfredse med, og ikke kun den ene part i konflikten. Det kaldes også for ”vinderprincippet” – at begge parter vinder i situationen. Der er ingen, der bliver tabere.

Se ”Retningslinjer for konflikthåndtering – mægling på Herningvej Skole” på skolens hjemmeside i menuen [Trivsel].  

Vedtaget i skolebestyrelsen d. 30. november 2020