Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip for adgangen til i begrænset omfang at opfylde undervisningspligten ved at deltage i musikskole, ungdomsskolen eller eliteidrætsforening

Princip for adgangen til i begrænset omfang at opfylde undervisningspligten ved at deltage i musikskole, ungdomsskolen eller eliteidrætsforening

Formål

Af folkeskolelovens § 33,8 fremgår det, at skolens leder efter anmodning fra forældrene, kan tillade, at en elev på 7.-9. klassetrin delvis opfylder sin undervisningspligt ved at deltage i undervisning i fag inden for folkeskolens fagrække i den kommunale ungdomsskole. Desuden fremgår det, at skolens leder efter anmodning fra forældrene kan tillade, at en elev i begrænset omfang opfylder sin undervisningspligt ved at deltage i undervisning i en kommunal eller statsligt støttet musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening.

Mål

  • At give elever mulighed for delvist at opfylde sin undervisningspligt, hvis eleven ønsker at deltage i anden undervisning.

Skolens ansvar

Herningvej Skole -

  • kan give tilladelse til opfyldelse af undervisningspligten i ungdomsskolen eller i en kommunal eller statsligt støttet musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening eller lignende.
  • giver tilladelsen af skolelederen efter skriftlig anmodning fra en elevs forældre, hvis det ud fra en helhedsvurdering vurderes, at elevens samlede udbytte af undervisningen ikke reduceres.
  • foretager i samarbejde med elevens lærere og forældrene en løbende evaluering af om det ønskede samlede udbytte af undervisningen opnås.

Forældrenes ansvar

Forældrene på Herningvej Skole -

  • anmoder skolen om tilladelse jf. ovenstående.

 

Vedtaget i skolebestyrelsen d. 8. november 2021