Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip for den understøttende undervisning

Princip for den understøttende undervisning

Formål:

Den understøttende undervisning bidrager til, at eleverne får mulighed for at lære på forskellige måder, med en høj grad af kobling mellem teori og praksis.

Mål:

Den understøttende undervisning tager i så høj grad som muligt udgangspunkt i elevens forudsætninger og behov og bidrager til et rigt læringsudbytte.

Den understøttende undervisning sætter fokus på virkelighedsnære problemstillinger, der er relevante for eleven.

At eleverne gennem den understøttende undervisning bliver uddannelsesparate.

At eleverne gennem den understøttende undervisning kan afprøve, træne og repetere de færdigheder og kompetencer, eleverne tilegner sig i den fagopdelte undervisning.

Der afholdes løbende elevsamtaler om læringsmål med individuel feedback og opfølgning.

Den understøttende undervisning gennemføres, så alle elever får en varieret skoledag.

At eleven i den enkelte skoledag får mulighed for motion og bevægelse, der er tænkt pædagogisk sammen med den faglige undervisning.

Hvor muligt inddrages forældrenes viden og erfaring i den understøttende undervisning.

 

Vedtaget i skolebestyrelsen d. 8. november 2021